Osobní profil

Mgr. Hana Nosková - průvodce

  • Hana Nosková absolvovala obor český jazyk a literatura, dějepis na FF UK.
  • V dalších letech navštěvovala kurzy PIS věnované památkám Prahy, např. Prahou deseti století, Praha a historické události, Poznávejte Prahu z různých úhlů. Zúčastňovala se i jednotlivých akcí věnovaných různým pražským památkám, např. Pražské perličky vedené Mgr. Jaroslavou Náprstkovou.
  • V roce 2010 Hana Nosková absolvovala vzdělávací kurz pro začínající průvodce pořádaný agenturou Porta Praga za vedení zkušených a fundovaných průvodkyň PhDr. Evy Havlovcové a Mgr. Jaroslavy Náprstkové. Kurz zakončila závěrečnou zkouškou opravňující k průvodcovské činnosti.
  • V letech 2012 - 2013 prováděla pro Muzeum hlavního města Prahy

V současné době působí také jako učitelka českého jazyka a dějepisu na gymnáziu a připravuje vycházky pro Muzeum Hlavního Města Prahy.

Certifikáty

Osvědčení Porta Praga