Procházkový cyklus Dějiny a Praha

I v tomto školním roce se projdete po památkách spojených s českou historií. Budeme sledovat historické události, dějiny všedního dne i život různých osobností v běhu staletí. A nezapomeneme i na výročí, která nás čekají.

Kostel sv. Kateřiny

Datum: 14.1.2017

Čeká nás návrat do doby vlády Otce vlasti, jehož výročí narození jsme si v loňském roce připomněli. Projdeme se částí Nového Města pražského, zejména jeho částí, která je spojena s církevními objekty. Podíváme so do kostela zasvěceného sv. Kateřině, která byla oblíbenou světicí Karla IV. A připomeneme si pohnuté osudy kostela a funkce, které plnil. Tato vycházka je náhradou za vycházku, která se neuskutečnila na jaře.

Začátek procházky: ve 14:00 před Novoměstskou radnicí

Petrská čtvrť

Datum: 11.2.2017

Petrská čtvrť je někdy spojována s Foglarovými romány, zejména se Stínadly. Zavzpomínáme na mladá léta K. H. Máchy. Podíváme se na 2 zajímavé kostely, připomeneme si několik známých osobností, které zde žily. Povíme si o stavbách, které tu už dnes nenajdeme. Jde o realizaci vycházky odložené z jarního cyklu loňského roku.

Začátek procházky: ve 14:00 před kostelem sv. Petra v Petrské ulici

Anežský klášter

Datum: 11.3.2017

Projdeme se po okolí Anežského kláštera, jedné z velmi zajímavých gotických památek, která vznikla díky iniciativě jedné velmi schopné a zbožné členky přemyslovského rodu, jejíž osudy si také přiblížíme. Podíváme se na místo odpočinku svaté Anežky České, připomeneme si i další členy vládnoucí dynastie, kteří odpočívají v Anežském klášteře.

Začátek procházky: ve 14:00 u vstupu do Anežského kláštera

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého

Datum: 8.4.2017

Po založení Nového Města pražského přikročil císař Karel IV. k novému, velmi významnému dílu. Roku 1350 založil na hoře Karlově kostel a klášter kanovníků řádu sv. Augustina. Toto dílo započal ke cti svého patrona, císaře Karla Velikého, jehož jméno obdržel při biřmování, a svých královských rodičů Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Nás čekají historie tohoto objektu a zajímavosti spojené s tímto kostelem.

Začátek procházky: ve 14:00 u vstupu do kostela

Vyšehrad

Datum: 13.5.2017

Přiblížíme si Vyšehrad za vlády Přemyslovců, ale povíme si zejména o výstavbě na Vyšehradě v době vlády Karla IV., kdy plnil důležitou úlohu v korunovačním řádu českých králů. Zmíníme se o úloze Vyšehradu v souvislosti s matkou Karla IV. Eliškou Přemyslovnou.

Začátek procházky: ve 14:00 u Táborské brány (1. od metra)

Mlynářské řemeslo a mlýny v Praze

Datum: 24.6.2017

První mlýny vznikaly na staroměstské straně Vltavy ve 14. století. Často byly obnovovány, neboť je ničily požáry, případně je likvidovali nepřátelé útočící na staroměstský břeh. Seznámíme se s historií vzniku mlýnů, s různými typy mlýnů a některými zajímavými osobnostmi mlynářského řemesla.

Začátek procházky: ve 14:00 na Palachově náměstí u Mánesova mostu