Procházkový cyklus Praha v běhu staletí

V tomto cyklu se budeme setkávat nejen s jednotlivými uměleckými slohy a příslušnými památkami, ale budou nás zajímat jednotliví umělci, jejich díla i životní osudy. V letošním roce se budeme věnovat umělcům a stavbám spojeným s lucemburskou dynastií, a to v návaznosti na výročí narození Karla IV.

Pozor! Na tyto vycházky je nutno se přihlásit alespoň 21 dní dopředu. Minimální počet zájemců 10.

Řád křižovníků s červenou hvězdou

Datum: 7.10.2017

Čeká nás zajímavá vycházka věnovaná řádu, jehož zakladatelkou byla osvícená královská dcerou v rouše abatyše. Projdeme se dějinami tohoto řádu a nahlédneme do let klidných, ale také hořkých. Průvodkyní nám bude Anežka Česká.

Začátek procházky: ve 14:00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí

Novoměstská radnice

Datum: 4.11.2017

V dnešní vycházce se seznámíme s významnou stavbou spojenou s Novým Městem pražským. A zasahující i do dějin husitského hnutí, kdy z oken radnice byli defenestrováni konšelé NMP. Ve vězení zde pobývali Jan Sladký- Kozina a Václav Babinský. Zde byl také podepsán Rudolfův majestát. Podíváme se i do věže, do původního bytu věžníka, kde probíhají zajímavé výstavy.

Začátek procházky: ve 14:00 před Novoměstskou radnicí

Kostel Panny Marie Sněžné

Datum: 2.12.2017

Současný kostel je torzem někdejšího největšího, avšak nedokončeného novoměstského trojlodního chrámu kláštera karmelitánů, založeného v roce 1347. Karel IV. podpořil výstavbu tohoto kostela a my se podíváme na nejstarší torzo původního kostela. Povíme si o událostech, které tvrdě postihly kostel a zejména řeholníky v něm.

Začátek procházky: ve 14:00 před kostelem Marie Sněžné