Procházkový cyklus Rynky a náměstíčka staré Prahy

I v letošním roce budeme poznávat různá náměstí a zavítáme tentokrát na Malou Stranu a Staré Město pražské.

Malostranské náměstí krok za krokem

Datum: 1.7.2017 VYCHÁZKA ZRUŠENA

Procházka po tomto náměstí, kde se rozhodovalo o dalším vývoji českého státu, nás zavede do dob, kdy zde žily velmi zajímavé osobnosti, ať už politického, vědeckého nebo kulturního života. Dominantou náměstí je chrám sv. Mikuláše, o jehož historii se zmíníme. A rozhodně nezapomeneme na unikátní památku, kterou zatím neuvidíme, ale s jejíž historií se také seznámíme, stejně jako s dalšími archeologickými nálezy poslední doby.

Začátek procházky: ve 14:00 u Malostranské mostecké věže

Náměstí Curieových, Kozí náměstí krok za krokem

Datum: 26.8.2017

Osudy náměstí Curieových jsou spojeny s řádem cyriaků, v jejichž kostele byl pohřben Johánek z Pomuku, kterého zde vylovili z řeky Vltavy. Připomeneme si zde také životní pouť významného českého obrozence Josefa Dobrovského. Ukážeme si místo, kde byla provedena první operace v narkóze v českých zemích. Projdeme se v oblasti, kde postavil domy dědeček bývalého prezidenta a stavitel Lucerny Vácslav Havel. Seznámíme se s novým slohem, který u nás nabýval na oblibě.

Začátek procházky: ve 14:00 u Právnické fakulty na náměstí Curieových

Maltézské náměstí krok za krokem

Datum: 2.9.2017

Toto náměstí je svázáno s osadou řádu maltézských rytířů, která měla samostatné opevnění a vlastní soudní a správní pravomoc nezávislou na Malé Straně. Řád maltézských rytířů má zajímavou historii, s kterou se stručně seznámíme. Připomeneme si také některé pověsti vztahující se k jednotlivým stavbám.

Začátek procházky: ve 14:00 před kostelem Panny Marie pod řetězem